VD har ordet

Vilket år vi har haft – SKAB:s första år

Intervju med VD Andreas Hellström från SKAB:s årsredovisning 2019

”Samhällsfastigheter som bidrar till ett bättre Sollentuna” är Sollentuna Kommunfastigheters vision. Den har vi arbetat fram under vårt första år, tillsammans med affärsidé, värderingar och övergripande målsättningar för bolaget. Ett gediget arbete som skapar oss en grund att stå på – och att fortsätta utvecklas utifrån. Om jag sammanfattar vårt första år, så har vi inte bara byggt nya samhällsfastigheter i Sollentuna på en rekordnivå. Vi har även byggt en stadig grund i vårt bolag. En av fördelarna med att vara ett nystartat bolag inom Sollentuna kommunkoncern är att det ger oss möjlighet att fokusera på vårt viktiga uppdrag, och på så sätt bidra på bästa sätt till vår växande kommun.

Vi började året med att bolaget äntligen fick egen personal, 20 personer gick över från Sollentuna kommun till SKAB. I och med detta fick bolaget egna muskler. Härligt! I ett rasande tempo fortsatte sedan året med att anställa de personer som behövdes för att SKAB ska på än fler sätt stå på egna ben. Totalt nio personer har börjat hos oss, utöver dem som började 1 januari hos oss. Tillsammans med den i stort sett nya styrelsen har vi sedan fortsatt uppbyggnaden av bolagets verksamhet. En milstolpe mycket värd att nämnas särskilt är arbetet med SKAB:s första affärsplan, vilket godkändes av styrelsen i december 2019.

Denna affärsplan tittar fram emot mot år 2023 och visar på en mycket nåbar målbild (kanske inte vision, för de ska ju inte riktigt vara nåbara). Stort fokus kommer läggas på de fyra övergripande målen för bolaget:

  • Nöjda kunder
  • Stabil Ekonomi
  • Hållbar utveckling
  • Attraktiv arbetsplats.

SKAB kommer under närmaste åren arbeta aktivt och målmedvetet mot alla fyra målen men särskilt fokus kommer arbetet för och med våra kunder få. Utan nöjda kunder, vilket främst är våra kommunala verksamheter i Sollentuna, har vi inte lyckats med vårt uppdrag!

Utöver ny affärsplan och annan viktig formalia har 2019 varit ett år där vi tillsammans med Sollentuna kommun har tagit nästa steg i vår utveckling av bolaget. Den 1 juli 2019 tillträdde SKAB tre stycken fastigheter där skolbyggnationer pågår, Töjnaskolan, Tegelhagsskolan och Gärdesskolan. I och med detta äger SKAB totalt 18 fastigheter. De tre skolfastigheterna är steg ett i övertagandet av fastigheter från kommunen, den 2 januari 2020 tillträdde vi även paket två, 16 fastigheter med befintliga byggnationer. I paket två finns SIS, Bygatans förskola, Skälbyskolan och Silverdalshallen, för att nämna några.

Vår strävan är att stötta Sollentuna kommuns vision mot att vara Sveriges mest attraktiva kommun. Och det gör vi via att aktivt arbeta mot vår vision ”Samhällsfastigheter som bidrar till ett bättre Sollentuna”. För att vara konkret; detta gör vi genom att bygga, utveckla och hållbart förvalta samhälls- och kulturfastigheterna i Sollentuna. Om 2019 var året när pusselbitarna började falla på plats, blir 2020 året där vi fortsätter resan mot en så effektiv och hållbar förvaltning och utveckling av Sollentuna kommuns verksamhetslokaler som bara är möjligt!


Andreas Hellström, VD
Läs hela SKAB:s Affärsplan här.