SKAB i siffror

SKAB Årsredovisning 2019

Årsredovisning

Årsredovisning SKAB 2019 

Affärsplan

Affärsplan SKAB 2020-2023

SKAB på 5 minuter (2019)

  • Omsättning: 113 Mkr
  • Resultat: 10 Mkr
  • Anställda: (snitt) 23 st
  • Förskolor: 34 st
  • Grundskolor: 20 st
  • Gruppboenden: 25 st
  • Idrottsanläggningar: 25 st (varav 9 st konstgräsplaner)
  • Kulturfastigheter: 85 st
  • Kontorsfastigheter: 13 st (T ex bibliotek, 1 st kommunhus och 1 st vårdcentral)