Årsredovisning

Årsredovisning

Årsredovisning SKAB 2021 här 

Årsredovisning SKAB 2020 

Årsredovisning SKAB 2019 

Affärsplan

Affärsplan SKAB 2020-2023

SKAB på 5 minuter (2021)

  • Omsättning: 227 Mkr
  • Anställda: 29 st
  • Grundskolor och förskolor: ca 50 st
  • Grupp- och äldreboenden: 23 st
  • Idrottsanläggningar: 25 st (varav 9 st konstgräsplaner)
  • Kulturfastigheter: 85 st
  • Kontorsfastigheter: 13 st (T ex bibliotek, 1 st kommunhus och 1 st vårdcentral)

Fastighetsbestånd och uthyrning (2021)