2023 årsredovisning

På SKAB:s årsstämma den 15 april fattade aktieägarna beslut om att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen, hur företaget ska disponera årets vinst samt ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören för det avslutade räkenskapsåret.