Fastighetsförvaltare - Team 1

Felanmälan – drift, underhåll och utemiljö
Upptäcker du till exempel en vattenläcka, brand eller problem med avlopp ska du alltid göra en felanmälan. Felanmälan ska göras via hyresgästportalen i första hand. Där får du snabb återkoppling och du kan följa dina ärenden. Ring om ärendet är akut.

Akut felanmälan

  • Ring dygnet runt: 08-632 76 11.

Övrig felanmälan

Felanmälan via hyresgästportalen kan göras av hyresgästrepresentanter. Vid frågor kontakta din fastighetsförvaltare via Sollentuna kommuns kontaktcenter: 08- 579 210 00.

Kundansvarig fastighetsförvaltare

Kundansvarig fastighetsförvaltare är din huvudsakliga kontaktperson hos fastighetsägaren. Kundansvarig har bland annat ansvar för hyresavtal, hyresgästfrågor och ekonomi.

Eva Sundström
eva.sundstrom@skab.se
08-579 213 31

Teknisk förvaltare

Teknisk förvaltare är den som är ansvarig för fastighetens underhåll, drift och andra tekniska fastighetsfrågor.

Kjell Karlsson
kjell.karlsson@skab.se
08-579 232 56

Markförvaltare

Markförvaltare är ansvarig för utemiljön så som trädgårdsskötsel, lekplatser och snöröjning.

Niklas Eriksson
niklas.eriksson@skab.se
08-579 218 33