Upprustad och kvalitetssäkrad utemiljö

Upprustad och kvalitetssäkrad utemiljö

  

SKAB förvaltar och utvecklar samhällsfastigheterna i Sollentuna. I detta uppdrag handlar en viktig del om utemiljön. Exempel på detta är lekytor och grönområden på förskolor och skolor, eller utemiljöer för grupp- och äldreboenden. Niklas Eriksson är Markförvaltare på SKAB, här kan du läsa en intervju ang. vad arbetet innebär.

Dagvattenprojekt 

På grund av ökade regnmängder på kort tid så hinner marken inte ta hand om dagvattnet. Det uppstår en erosion som leder till att dagvattenbrunnar och ledningar fylls av jord och sand. Till följd av detta blir det översvämningar som gör att barnen inte kan nyttja skolgårdarna till fullo. För att komma till bukt med problemen har SKAB lagt konst- och hybridgräs på de ytor där erosionen har varit som störst men arbetet är inte klart utan kommer att fortlöpa under många år. På en del av fastigheterna har SKAB varit tvungna att anlägga extra dagvattenbrunnar för att få bort den ökade nederbörden. Det kan bli aktuellt med flera sådana insatser. 

Markförvaltare Niklas Eriksson

PÅGÅENDE OCH GENOMFÖRDA UPPRUSTNINGSPROJEKT 2021- 2022

Linnés förskola- renovering av utemiljö- tre i en 

Gammal lekutrustning har tagits ned och i samarbete med förskolans pedagoger har SKAB tagit fram ett förslag med en hinderbana, rundbana för mindre trehjulingscyklar och aktivitetstavlor. En del av gården fick lekhus, konstgräs och fjäderlek. Den del av gården som bestod av enbart en slänt byggdes om till en amfiteater med sittgradänger och ett naturligt solskydd av vindruvsplantor.  

Färdigställs hösten 2022. 

Futuraskolan Hertig Karl och Mikaelskolan - renovering av skolgård
Renovering av skolgården inkl. ny klätterlek och hinderbana med ca tio olika delar med gummiasfalt under, och ny gungställning med nytt fallunderlag. Färdigställt september 2021.

Sofielunds förskola - nytt hybridgräs och rutschkana
Ytor med mycket högt slitage har fått hybridgräs, dvs en kombination av vanligt gräs och konstgräs, som tål att många elever springer och leker, och är grön året om. Färdigställt sommaren 2021.
 

Bygatans förskola - nytt hybridgräs
Ytor med mycket högt slitage har fått hybridgräs, dvs en kombination av vanligt gräs och konstgräs, som tål att många elever springer och leker, och är grön året om. Färdigställt sommaren 2021. 

Skälbyskolan - nytt hybridgräs
Ytor med mycket högt slitage har fått hybridgräs, dvs en kombination av vanligt gräs och konstgräs, som tål att många elever springer och leker, och är grön året om. Färdigställt sommaren 2021.

Rösjöskolan - ny klätterlek med gummiasfalt
Den gamla rutschkanan med sandunderlag var uttjänt, byts den ut mot en ny klätterlek med gummiasfalt under. Färdigställt september 2021.

Igelkottens förskola - ny klätterlek och fallunderlag
Det "gamla skeppet" var uttjänt, och ersätts med en ny klätterlek och fallunderlag i miljövänligt träflis. Färdigställt sommaren 2021.

Bikupans förskola - ny trappa, räcke, gräsytor och entréer
Förskolan har försetts med ny trappa, räcke, nya gräsytor och entréer, även råttsanering har genomförts. Färdigställt sommaren 2021.

Dibber International Sollentuna (fd. Norrvikens skola) - ny klätterlek
Den gamla klätterleken var uttjänt, och ersätts med en ny klätterlek. Även nytt mjukt  fallunderlag från återvunnen bark finns nu på plats. Färdigställt oktober 2021.

Norrgården Vardaga 
På Norrgårdens demens- och omvårdnadsboende genomför vi nu en dränering. I samband med detta görs även nya L-stöd, ny trappa och helt nya planteringar. Genomförs under hösten 2021. 

Äpplets förskola - byta ut gungställning och nytt fallunderlag
Den gamla gungställningen är uttjänt, och ersätts med ny gungställning och fallunderlag i miljövänligt träflis. (ej färdigställt, klart under hösten 2021)

GENOMFÖRDA UPPRUSTNINGSPROJEKT 2020

 • Vaxmora förskola - ny lekutrustning och fallunderlag
 • Gröndalsskolan - grönupprustning 
 • Smultronställets förskola - ny lekutrustning och fallunderlag
 • Äpplets förskola - ny lekutrustning och fallunderlag
 • Bikupans förskola - totalrenovering av lek- och grönmiljö
 • Linnés förskola - totalrenovering av norra gården: lek- och grönmiljö
 • Turebergsskolan - grönupprustning
 • Helenelundsskolan - ny lekutrustning
 • Vipan serviceboende - helt ny utemiljö
 • Norrgårdens äldreboende - etapp 2 - dränering, sedan ny terass
 • Gillbostråkets äldreboende - etapp 2 - ny pergola, uteplats, planteringar, grill
 • Ribbingsväg äldreboende - ny pergola, uteplats, planteringar, staket
 • Helenelundsskolan - ny hinderbana, hybridgräs, ny klätterlek, asfaltering.

GENOMFÖRDA UPPRUSTNINGSPROJEKT 2019

 • Vaxmoraskolan - ny lekmiljö inkl. linbana, klätterlek, gungor och fallunderlag
 • Kärrdalsskolan - ny lekmiljö inkl. parkour-bana och gummiasfalt
 • Åkerbo korttidsboende - ny lekmiljö inkl. sandlåda och gunga
 • Norrgårdens äldreboende - ny utemiljö
 • Ribbingsväg 28 äldreboende - etapp 1 - plantering av träd
 • Rösjöskolans förskola
 • Gillbostråkets äldreboende - etapp 1