Upprustad och kvalitetssäkrad utemiljö

Upprustad och kvalitetssäkrad utemiljö

SKAB förvaltar och utvecklar samhällsfastigheterna i Sollentuna. I detta uppdrag handlar en viktig del om utemiljön. Exempel på detta är lekytor och grönområden på förskolor och skolor, eller utemiljöer för grupp- och äldreboenden. 

Niklas Eriksson, Markförvaltare på SKAB, berättar vad hans arbete innebär!

GENOMFÖRDA UPPRUSTNINGSPROJEKT 2020

 • Vaxmora förskola - ny lekutrustning och fallunderlag
 • Gröndalsskolan - grönupprustning 
 • Smultronställets förskola - ny lekutrustning och fallunderlag
 • Äpplets förskola - ny lekutrustning och fallunderlag
 • Bikupans förskola - totalrenovering av lek- och grönmiljö
 • Linnés förskola - totalrenovering av norra gården: lek- och grönmiljö
 • Turebergsskolan - grönupprustning
 • Helenelundsskolan - ny lekutrustning
 • Vipan serviceboende - helt ny utemiljö
 • Norrgårdens äldreboende - etapp 2 - dränering, sedan ny terass
 • Gillbostråkets äldreboende - etapp 2 - ny pergola, uteplats, planteringar, grill
 • Ribbingsväg äldreboende - ny pergola, uteplats, planteringar, staket
 • Helenelundsskolan - ny hinderbana, hybridgräs, ny klätterlek, asfaltering.

GENOMFÖRDA UPPRUSTNINGSPROJEKT 2019

 • Vaxmoraskolan - ny lekmiljö inkl. linbana, klätterlek och gungor
 • Kärrdalsskolan - ny lekmiljö inkl. parkour-bana
 • Åkerbo korttidsboende - ny lekmiljö
 • Norrgårdens äldreboende - ny utemiljö
 • Ribbingsväg 28 äldreboende - etapp 1 - plantering av träd
 • Rösjöskolans förskola
 • Gillbostråkets äldreboende - etapp 1