Innan du lämnar stugan på hösten

Nyheter - 1 november 2019

De flesta stugor står oanvända vintertider. Kom ihåg att tillsynsansvaret gäller även på vintern och innan du lämnar stugan, tänk på följande.

Innan du lämnar stugan på hösten

Checklista inomhus:

 • Städning. Mögelsvampar och skadedjur lever av organiskt material. Förutom att ta bort mat från hyllor och skåp, är det viktigt att få bort smuts som ofta är organiskt och dessutom binder fukt, att ta bort krukväxter, stearinljus och ved inomhus. Städa alltså ur ordentligt, även spis, kylskåp och köksfläkt.
 • En stödvärme på minst 5 grader ger en svag uttorkning och en viss luftomsättning. Låt innerdörrar stå öppna, och öppna även skåp, lådor och kistor för att undvika fuktiga mikroklimat. Små kilar eller plankor kan användas som avlastning så att de inte slår sig. Ställ ingenting direkt mot väggen, tavlor kan förses med små distansklossar för att få cirkulation. På så vis förhindras kondensbildning och mögel.
 • Förvara filtar, täcken och andra textilier luftigt, till exempel genom att hänga dem över stänger/linor i taket.
 • Stäng av vattnet, öppna kranar, töm vattenlåset men ha frostskydd till avloppens vattenlås vid diskbänk, toalettstol etc. med t.ex. spolarvätska, som är miljövänligare än glykol. Töm varmvattenberedaren. Töm även vattentoaletten genom att stänga vattnet och spola tills cisternen är tom. Häll lite spolarvätska i kröken och spolcisternen så att vatten som finns kvar inte fryser. Om rören ändå skulle frysa sönder, blir det åtminstone inga stora läckage när rören är tomma.
 • Se över vattenfyllda radiatorer. Smörj elementventilerna och ta bort ärgning för att undvika läckage och dropp som ger fuktskador.
 • Dra ut alla elledningar från vägguttagen.
 • Töm huset på stöldbegärliga föremål.
 • Stäng eventuella fönsterluckor och lås dörren!
 • Titta till stugan ibland, inte minst efter oväder.

Checklista utomhus:

 • Växtlighet. Ta bort och rensa buskar och rabatter som växer nära byggnaden.
 • Rensa hängrännor och tag bort eventuella vattentunnor under stupröret innan du åker därifrån.
 • Kontrollera att alla fönster och dörrar är stängda och låsta. Glöm ej kontrollera förrådsbyggnader etc.
 • Se till att det inte finns andra öppningar där skadedjur kan ta sig in. Ventiler och gluggar bör vara försedda med nät.
 • Se över taket. Kontrollera eventuella sprickor i skorstenen och plåtar som inte sluter tätt. Kontroller att alla beslag är hela och sitter fast. Om skorstenen saknar huv och huset ska stängas över vintern, är det bra att täcka över den med en skiva, gärna nedtyngd av en sten och med reglar och klossar under för att få luftning.
 • Kontrollera vid kraftigt regn så att det inte läcker från tak, hängrännor eller stuprör. Se till att vattnet rinner bort från huset.
 • Be gärna någon att titta till huset då och då om du själv bor långt bort, särskilt efter storm, kraftigt regn och snöfall. Inträngande regnvatten hinner torka innan du kommer nästa gång, och då är det inte säkert att du upptäcker en sådan skada.

Källa: Byggnadskultur 3.19