Lyckad invigning av Gärdesskolan

Lyckad invigning av Gärdesskolan

3 september 2020

Idag invigdes nya Gärdesskolan under högtidliga former. Den nya skolan har stora och flexibla uppehållsrum och atéljeer för kreativt lärande. Den inbjudande och stimulerande skolgården har genomtänkta ytor för lek och idrott, omgiven av träläktare som passar för undervisning. Gärdesskolan är den andra av tre nya skolor som invigs under hösten 2020.

Idag var det ingen vanlig skoldag för elever och lärare på Gärdesskolan. Istället möttes de av  utrullade röd mattor utanför skolans entréer, och ballonger och flaggor som skapade en festlig stämning. Efter två års byggtid var det nämligen dags att inviga de nya lokalerna under högtidliga, och Corona-anpassade, former. Skolans rektor Anette Lundqvist inledde firandet med några väl valda ord innan Soley Aksöz Lithborn (M), ordförande i utbildningsnämnden, Thomas Ardenfors (M), ordförande i Sollentuna Kommunfastigheter AB, Moa Rasmusson (L), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden hjälptes åt att klippa bandet. Även i klassrummen firades det och varje klass hade arrangerat sina egna invigningar.

- I Sollentuna satsar vi på våra barn och elever. Att kunna erbjuda skolor som lockar fram kreativitet och engagemang är otroligt viktigt. Vi vill att barnen ska ha de bästa förutsättningarna, både gällande kunskaper och förmågor, för att fatta rätt beslut om sina liv idag och om sin framtid imorgon. Det ställer stora krav både på våra fastigheter och vår personal. Våra lärare och skolledare har längtat efter att få bedriva undervisning i lokaler av högsta kvalitet. Det känns fantastiskt att nu kunna välkommna våra barn och elever  till så fina och bra miljöer på Gärdeskolan, säger Soley Aksöz Lithborn(M), kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden.

Sollentuna bygger möjligheter, allt är möjligt hos oss!

Gärdesskolan är en kommunal verksamhet med ca 640 elever och 80 medarbetare. Skolan, som ligger i ett radhus- och villaområde nära Edsbergsparken och Edsviken, startade sin verksamhet redan 1957. Gärdesskolan är en skola från 6 -16 år där pedagogerna arbetar i så kallat tvålärarskap med eleverna för att nå de nationella kunskapsmålen i varje ämne. Det innebär att pedagogerna jobbar i par om en klass eller ett ämne. Gärdesskolan vill ge varje barn möjlighet att lyckas. Genom att bejaka elevernas behov utvecklar varje barn sina intressen och talanger så att de slutar skolan med god självkänsla.

En viktig fråga i byggnationen har varit att anpassa lokalerna bättre för Sollentunas pedagogik. Här finns bland annat stora och flexibla uppehållsrum och atéljeer för kreativt lärande. Den inbjudande och stimulerande skolgården har genomtänkta ytor för lek och idrott, omgiven av träläktare som passar för både rast och undervisning. Skolan har även en cykelparkering med plats för cirka 300 cyklar och det finns ett rörelserum för elever i lågstadiet.

Den nya Gärdeskolan är byggd för att rymma två parallellklasser från förskoleklass till årskurs nio och förskoleverksamhet. Men det finns även möjlighet att ställa om lokalerna för att kunna ta emot tre parallellklasser från förskoleklass till årskurs nio vid behov.

- Resan till öppnandet av den nya Gärdesskolan har varit lång där en ny detaljplan var första steget följt av byggnationen under vilken elever och personal var evakuerade på andra platser. Jag vill rikta ett stort tack till alla inblandade som har gjort denna skola möjlig, säger Moa Rasmusson (L), ordförande samhällsbyggnadsnämnden.

Tre nya skolor invigs i höst

I Sollentuna satsar vi på skolorna och Gärdesskolan är den andra av tre nya skolfastigheter som vi inviger under hösten 2020. Genom dessa nya, moderna skolbyggnader tar vi ännu ett steg mot att erbjuda Sveriges bästa skola. De nya skolorna är anpassade efter vår pedagogik och stort fokus ligger på hållbarhet, tillgänglighet, och digitalisering.

Byggprojekten

Skolorna byggs i ett samarbete mellan utbildningskontoret och Sollentuna Kommunfastigheter AB. Sollentuna Kommunfastigheter (SKAB) förvaltar och utvecklar i dag bland annat cirka 50 skolor och förskolor, 25 gruppboenden och 25 idrottsanläggningar i Sollentuna kommun.

-  SKAB:s uppgift är att bygga och förvalta samhällsfastigheter av bästa klass till Sollentuna kommun. Att vi under 2020 får förmånen att lämna över nycklarna till tre helt nybyggda skolor är unikt och något vi är stolta över. Det är vårt bidrag till utbildningsnämndens fantastiska arbete med att Sollentuna ska ha Sveriges bästa skolor, säger Thomas Ardenfors(M), Styrelseordförande i Sollentuna kommunfastigheter AB.