Renovering av Turebergshuset

Nu skrivs kontrakt med entreprenör för renovering av Turebergshuset

1 juli 2020

Martin Junblad och Andreas Hellström

Idag skrivs kontrakt med entreprenören som ska renovera Sollentunas kommunhus, Turebergshuset. Därmed kan projektering och renovering sätta i igång, och målsättningen är att återflytt kan ske under 2022.

Under början av året lämnade större delen av kommunens verksamheter Turebergshuset och flyttade till ersättningslokaler i The Factory i Häggvik. Under våren har kommunledningskontoret sett över alternativa lösningar till kommunhus, bland annat att köpa The Factory istället för att renovera Turebergshuset. Men nyligen tog kommunfullmäktige i Sollentuna beslut om att Turebergshuset förblir kommunhus.

Renoveringen

Det över 40 år gamla kommunhuset ska nu renoveras. Renoveringen är omfattande, bland annat ventilation, avlopp och hissar ska bytas ut. I samband med renoveringen ska lokalerna anpassas till de behov som finns, bland annat med bättre anpassade mötesrum och mer funktionella arbetsytor. Sollentuna bibliotek ska flytta in i nya Turebergshuset när ombyggnaden är klar, och entrén till huset ska byggas ut för att ge bättre service till invånare och besökare.

- ”Det är oerhört glädjande att vi nu tar ytterligare konkreta steg i den efterlängtade renoveringen av Turebergshuset. SKAB:s huvuduppgift är att säkerställa samhällsfastigheter av bästa klass till Sollentuna kommun och kommunhuset är helt naturligt en mycket central sådan fastighet. Vi ser framemot att lämna över nycklarna till det nyrenoverade kommunhuset till Sollentuna kommun under 2022” säger Thomas Ardenfors (M), Styrelseordförande i Sollentuna kommunfastigheter AB, SKAB.

Entreprenör

Det är Sollentuna kommunfastigheter AB som är ansvariga för renoveringen. Byggentreprenören som SKAB nu skriver avtal med är COBAB Sverige AB. Företaget utför bygg- och anläggningsentreprenader åt privata fastighetsägare, kommun och landsting, och har idag ca130 medarbetare.

- ”Företagets målsättning är att vara en aktör på marknaden med spetskompetens, och ha ett intimt och nära samarbete med kunder i förtroende. De flesta anställda i bolaget har en lång och gedigen bakgrund i branschen, många från stora byggbolag. Vi ser fram emot ett bra samarbete med Sollentuna kommunfastigheter AB” säger Martin Junblad, Entreprenadchef på COBAB Sverige AB.

Avtalet skrivs som samverkansentreprenad. Samverkansentreprenader kan innebära olika saker i olika projekt, men målet är att samarbetsformer, organisation och avtalsutformning skall möjliggöra att skapa gemensamma mål och ett närmre samarbete mellan beställare och entreprenör.

 

Bild: Martin Junblad, Entreprenadchef på COBAB och Andreas Hellström, VD på SKAB, skriver kontrakt på plats i Turebergshuset. Foto: Ida Andersson, SKAB.