Ny konstgräsplan till Rösjöskolans elever

Ny konstgräsplan till Rösjöskolans elever

 

Rösjöskolan i Edsberg har fått en ny konstgräsplan. Tanken är att den nya planen ska skapa en attraktiv och inbjudande miljö som inbjuder till aktivitet och rörelse. Den konstgrästäckta planen är flexibel och vintertid kan den exempelvis spolas och användas för skridskoåkning. Det är en aktivitetsplan som ger många valmöjligheter för skolans elever.

Den nya planen är täckt av ett speciellt konstgräs som är anpassat för att kunna spolas när vädret tillåter det vilket gör att skridskoåkning kommer att vara möjlig på planen. Skolan erbjuder utlån av skridskor. Den tidigare grusplanen har jämnats ut, fyllts upp och dränerats, samt möjlighet för avrinning av vatten har skapats på den nya planen.

- I Sollentuna är rörelse en nyckelfaktor för våra goda resultat. Vi ställer höga krav på våra fastigheter och att det finns flera sätt att aktivera sig under dagen. För oss är det självklart att våra barn och elever har bra möjlighet till fysisk rörelse under dagen, säger Soley Aksöz Lithborn (M), kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden.

Fysisk aktivitet förbättrar koncentration och kunskapsintag

På Rösjöskolan finns det ett tydligt fokus på fysisk aktivitet då det är vetenskapligt bevisat att koncentration och kunskapsintag förbättras när kroppen får röra på sig. Skolan arbetar med detta bland annat genom att ha aktiva klassrum där olika hjälpmedel såsom cykelstolar, ståbord och pilatesbollar finns tillgängliga och möjliggör rörelse även i klassrummet.

Skolan början varje morgon med 30 minuter pulshöjande aktivitet utomhus samt erbjuder uppstyrda rastaktiviteter för att träna på sociala färdigheter, rörelse och för att skapa trygghet.

- Att vi nu får en konstgräsplan på Rösjöskolan är en stor fördel för vårt arbete att uppmana barnen till fysisk aktivitet och det är vi väldigt glada för. Vi värdesätter en ren och attraktiv miljö vilket skapar trygghet. Vi ser som ett stort lyft för hela Edsberg i och med vår nya aktivitetsplan, säger Nishtiman Abbasi, biträdande rektor på Rösjöskolan.

 

Aktivitetsplanen invigs

Rösjöskolans aktivitetsplanen invigdes idag. Invigningen skedde klassvis, där en klass i taget fick springa in på planen.

- Det är enormt viktigt att alla barn och unga i Sverige har möjligheten att leva ett aktivt och hälsosamt liv. När nu aktivitetsplanen på Rösjöskolan invigs, skapas ytterligare möjligheter för detta. Jag är glad och stolt över att den finns på plats, tack vare engagerade elever och personal på Rösjöskolan i samarbete våra eminenta medarbetare på SKAB, säger Thomas Ardenfors, styrelseordförande på Sollentuna Kommunfastigheter. AB.

Fakta

  • Skola: Rösjöskolan, Edsberg
  • Nytt: Ny Konstgräsplan som tillhör skolan
  • Ansvarig från skolan: Nishtiman Abbasi, Biträdande rektor
  • Byggprojektledare Sollentuna kommunfastigheter AB, SKAB: Stefan Bodin
  • Entreprenör: SH Bygg
  • Konstgräs: Unisport Sweden.
  • Tidplan: Uppstart i november 2020. Klar i april 2021.