SKAB fortsätter optimeringsarbetet

Januari till november (2022) kan SKAB konstatera att optimeringsarbetet går åt helt rätt håll. Kommunens ägda fastigheter visar – 12,4% och SKAB:s egna fastigheter visar -10,9% jämfört med samma period föregående år (2021).

SKAB:s ordförande Thomas Ardenfors kommenterar resultatet:

”Jag är mycket stolt över det fina arbete som görs, inom ramen för SKAB, när det gäller energieffektiviseringar. Tillsammans med hela kommunkoncernen pågår ett viktigt arbete som redan nu visar på mycket positiva konsekvenser när det gäller elförbrukningen. Detta arbete har pågått under en längre tid och under nuvarande energikris har vi kunnat växla upp arbetet ytterligare och fått ansvaret för att leda effektiviseringen inom koncernen.”

Teknisk förvaltare energi Robin Renman har vridit och vänt på det mesta för att få ner elförbrukningen:

”Vi har systematiskt börjat gå igenom anläggningarna och ändrat driftstrategier, justerat parametrar och aktivt följt upp de åtgärder vi gör. Samarbetet med driftsentreprenören är också såklart oerhört viktigt. Vi har också passat på att digitalisera oss lite mera, vi har ett nytt energiuppföljningsprogram och vi har jobbat hårt med att visualisera mera och bättre i vårt överordnade styr- och övervakningssystem.

Robin Renman kan se en extra positiv trend nu i slutet på året och tror på en energisnål december. Blir det så kan kommunen förbättra resultatet ännu någon procent eller två. Detta återstår att se.

”Man måste vara lite kritisk. Bara för att man har en fungerande anläggning betyder det inte att allt fungerar på absolut bästa sätt. Jämför med din bil, du kommer dit du ska även om bromsarna ligger på.”

Fortsättning följer i början av 2023.