Eriksbergsskolan och idrottshall

Genomförd förstudie

En förstudie kring Eriksbergsskolan genomförs och beräknas vara färdig i september 2019.

Mer information

https://www.sollentuna.se/forskola--skola/grundskola/aktuellt-om-eriksbergsskolan/

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, info@skab.se