Häggviksskolan – byte av ventilationsanläggning

Genomförda byggprojekt

Byte av ventilationsanläggning i Hus B, C, och H.

Färdigställt och besiktigat i februari 2021. 

Beställare
Utbildningskontoret

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, info@skab.se