Norrvikens Sjösportcenter

Norrvikens Sjösportcenter

30 augusti 2022

Det första spadtaget för Norrvikens sjösportcenter är nu taget! 

Projektet innefattar tre byggnader med tillhörande markåtgärder och parkering samt bryggor. Området runt Sjösportcenter Norrviken är ett av Sollentunas viktigaste och mest besökta friluftsområden såväl vintertid som sommartid. På platsen bedriver idag Sollentuna Kanotsällskap och Sollentuna Skridskosällskap sin verksamhet och att projektet drar igång är mycket efterlängtat hos föreningarna och deras medlemmar. Projektet beräknas vara klart hösten 2023. 

Ordförande SKAB Thomas Ardenfors: "Äntligen är arbetet med det nya sjösportcentret igång. Detta skapar de bästa av förutsättningar för att den fantastiska verksamheten kan utvecklas vidare. Till glädje för oss Sollentunabor men också för de tusentals människor från andra kommuner som besöker denna plats."

Ordförande i kultur- och fritidsnämnden Thomas Nyman: "Det är glädjande att vi nu påbörjar bygget av Sjösportscentret. Det är en efterlängtad anläggning från Sollentunas föreningsliv, boende och besökare. Sollentuna ska ha ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för unga och äldre, sommar och vinter. Därför är jag en av många som längtar efter att detta ska bli färdigt."

Projektet kommer att drivas av SKAB, tillsammans med entreprenör COBAB Sverige AB.

AKTUELLT

JANUARI -2023

  • Taket är lagt på hus A
  • SEOM gräver för anslutning för vatten och avlopp
  • Det är lite problematiskt med vattennivån som är mycket hög

DECEMBER- 2022

  • Entreprenaden har utfört saneringsarbeten och grundläggning. Den sista plattan är gjuten och stommen kommer att börja resas för hus A inom kort.
  • SEOM arbetar med att dra fram anslutningspunkt för vatten och avlopp.

OKTOBER- 2022

  • COBAB har rivit de byggnader som tidigare stått på fastigheten.