Sjörövaren förskola – nytt kök, nytt tak och renoverade ytskikt

Genomförda och färdigställda projekt 2020

Sjörövarens förskola nytt tak

Då hela taket skulle göras om och ett nytt storkök skulle installeras, togs ett helhetsgrepp om lokalen. Det innebär att hela lokalen har fått ett ordentligt lyft och moderniserats:

 • Nytt modernt tak och isolering
 • Ny takhöjd som är höjd med nästa en halvmeter.
 • Alla ytskikt är renoverade, och nya armaturer är på plats.
 • Ny förbättrad ventilation, som även medför en bra energibesparing. Det nya fläktrummet är placerat på taket, vilket är bättre ur servicesynpunkt.
 • Helt nytt, modernt storkök med bättre utrustning, kapacitet för 150 portioner per dag.
 • Och en ny lekplats till barnen.

-  ”I detta projekt, är det samarbetet som varit den avgörande faktorn. Vi har stött på problem längs vägen, men vi har alltid löst dem så snabbt och bra som möjligt. Det har varit en lärorik och bra resa, tack vara ett effektivt samarbete” berättar Daniel Stambert, Arbetsledare på Habitek Byggentreprenad AB.

- ”Vi har löst problem snabbt, inte fastnat, utan fokus har hela tiden varit på att komma framåt. Förtroende och samarbete har varit ledstjärnorna i projektet” berättar Linus Rask, Uppdragsledare på Frank Projektpartner AB.

Då verksamheten har fortsatt att fungera i lokalen bredvid bygget, har kommunikationen och samordningen mellan projektet och verksamheten varit avgörande.

- ”Ja, god kommunikation och ett gott samarbete har varit nyckeln till ett lyckat resultat. När vi överlämnar ett projekt har vi som mål att det ska ske med god kvalité. Viktigast här på Sjörövaren förskolan är innemiljön där barn och personal ska utnyttja lokalen, kan göra det på ett hälsosamt sätt” berättar George Salinas, Byggprojektledare på SKAB.

Rektor Cecilia Sundström förtydligar: "Kommunikationen är avgörande i ett projekt som varit så stort och pågått under så lång tid som renoveringen på förskolan Sjörövaren. Verksamheten har pågått i lokalerna under renoveringen och varit en stor påfrestning för personal, barn och vårdnadshavare. Att jag hela tiden fått full insyn i projektet och att informationen varit så tydlig har gjort att jag kunnat informera och kommunicera med personal och familjer löpande, vilket gjort dem trygga i att byggprojektet genomförts på ett säkert sätt ur alla aspekter."

Vi riktar ett stort och varmt tack till alla inblandande som gjort detta möjligt:

 • Cecilia Sundström, Rektor Förskolorna i Östra Sollentuna, Sollentuna kommun
 • Ingmarie Brockland, Skolchef förskola, Sollentuna kommun
 • Linus Rask, Uppdragsledare och Projektledare på Frank Projektpartner AB
 • Daniel Stambert, Arbetsledare på Habitek Byggentreprenad AB
 • Per-Eric Hjelmer, Inomhusexpert
 • George Salinas, Byggprojektledare SKAB
 • Helene Akander, Kundansvarig fastighetsförvaltare SKAB

Projektet startade 2018 och blev klart sommaren 2020.

Beställare
Utbildningskontoret

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, info@skab.se

Entreprenör
Habitek
Frankgruppen AB