Sjösportcenter i Norrviken

Förstudie och kommande projekt

Förstudie pågår. Ingen byggstart kommer att ske under 2021.

De befintliga byggnaderna med omklädningsrum och skridskouthyrning ska rivas till förmån för nya lokaler som är anpassade för både sommar- och vinteraktiviteter.

Tidplan
Ingen tidplan finns än.

Beställare
Lokalförsörjningsenheten på Sollentuna kommun. 

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter, info@skab.se