Södersätra förskola – en ny förskola planeras

Planerade och pågående byggprojekt

Byggnation av ny förskola detaljplaneras.

Mer information:
Väsjön – en ny del av Sollentuna

Beställare
Utbildningskontoret

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, info@skab.se