Södersätra förskola – en ny förskola planeras

Planerade och pågående byggprojekt

Byggnation av ny förskola detaljplaneras.

Mer information:
https://www.sollentuna.se/nyheter--press/nyhet-bygga-bo--miljo/utbyggnad-av-kommunal-service-i-vasjon-skjuts-fram/

Beställare
Utbildningskontoret

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, info@skab.se