Sollentunavallen nytt konstgräs på bandyplanen

Planerade och pågående byggprojekt

Anlägga nytt konstgräs på bandyplanen på Sollentunavallen. Konstgräset ska kunna spolas till is under bandysäsongen.

Tidplan
Arbetet påbörjades under våren 2021, och beräknas klart under hösten 2021. 

Beställare
Kultur- och fritidskontoret

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, info@skab.se