Töjnaskolan med idrottshall

Genomförda byggprojekt

Töjnaskolan är nu klar och startar sin verksamhet i sina nya lokaler under sommaren 2020. Detsamma gäller för Töjnahallen Invigning av de nya lokalerna sker i september 2020.

Bakgrund

Nu pågår byggnation av nya Töjnaskolan och idrottshall som planeras vara klar till skolstart höstterminen 2020. I nya skolan kommer det att finnas plats för tre parallella klasser, från förskoleklass till årskurs 9. Skyddsrummet kommer att bevaras och renoveras enligt riktlinjer från MSB.

Slow-TV: Här kan du följa bygget via en webbkamera.

Idrottshallen kommer att likna nya Rotebrohallen.

Här kan du följa bygget via en webbkamera.

Aktuellt
Arbetet löper på enligt tidsplan, både vad gäller skolan, idrottshallen och utemiljön. 

Illustrationsplan Utemiljö Töjnaskolan

Beställare
Skola: Utbildningskontoret
Idrottshall: Kultur- och fritidskontoret

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, info@skab.se

Entreprenör
Erlandsson Bygg i Stockholm AB