Vipan – nytt särskilt boende

Färdigställda byggprojekt

Nybyggnation av ett särskilt boende med 10 lägenheter. Projektet blev klart i mars 2020. Inflyttning av verksamheten under april.

Beställare
Socialkontoret

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, info@skab.se