Turebergshusets renovering

Projekteringsarbetet under hösten 2020

Projektering är det utrednings- och förberedelsearbete som föregår det operativa genomförandet av renoveringen eller byggnationen. I projekteringen preciseras alla krav och önskemål om den kommande renoveringen, samt att alla förutsättningar och villkor som kan påverka den fortsatta projekteringen kartläggs. D.v.s. projekteringen sätter förutsättningarna för utförandet vad gäller omfattning, kvalitet och ekonomi.

I projekteringen fastställs sedan t.ex. konstruktion, utförande och installationer vilket leder till att kompletta bygghandlingar inklusive ritningar och rumsbeskrivningar kan tas fram. Utifrån detta kan en tidsplan tas fram.

Projekteringsarbetet just nu fokuserar bland annat på:

  • Ändrad detaljplan för att möjliggöra framtida utbyggnad
  • Arbeta om Programhandling för att spegla de nya förutsättningarna
  • Framtagande av handlingar: reviderad programhandling, systemhandling, bygghandling
  • Kalkylarbete
  • Planering och förberedelse för rivningsarbete som startar under hösten.