Turebergshusets renovering

Byggprojektledning och platsorganisation

SKAB:s byggprojektledning består i huvudsak av

  • Byggprojektledare Anna Dunge 
  • Byggprojektledare Jonas Franzén 

Läs intervju med Byggprojektledare Anna Dunge inför renoveringen av Turebergshuset här.

COBAB:s platsorganisation består i huvudsak av

  • Projekteringsledare Henrik Nettelmark
  • Projektchef Henrik Wikmar
  • Inköpsspecialist Lars-Johan "Larssa" Eklund
  • Installationssamordnare Anton Sjögren
  • Entreprenadingenjör Adam Higson
  • Arbetsledare Safaa Abbas 
  • Bitr. Projketeringsledare Nima Pashai 

Platskontor

Platskontoret kommer under hösten 2020 att finnas inne i Turebergshuet. Under våren 2021 kommer det att flytta ut i paviljonger på torget.