Edsbergsskolan - värme och ventilation

Planerade och pågående byggprojekt

Arbete med värme- och ventilation genomförs sommaren 2019. Arbete med fasad, tak samt montering av solceller på matsalen projekteras under 2019 och genomförs 2020.

Beställare
Utbildningskontoret

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, info@skab.se