Eriksbergsskolan och idrottshall

Planerad förstudie

En förstudie kring Eriksbergsskolan genomförs och beräknas vara färdig i september 2019.

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, byggprojekt@sollentunakommunfastigheter.se