Häggviksskolan – byte av ventilationsanläggning

Planerade och pågående byggprojekt

Pågår byte av ventilationsanläggning i Hus B, C, och H.

Beräknas vara klart under hösten 2020. 

Beställare
Utbildningskontoret

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, info@skab.se