Silverdalsskolan– ventilation och brandskydd

Planerade och pågående byggprojekt

Skolans ventilation är underdimensionerad i förhållande till antal personer som vistas i lokalerna. Ventilationsarbetet startade november 2018 och planeras vara klart september 2019.

Fönstren saknar i dag solavskärmning. Installation av avskärmning planeras att ske under maj – augusti 2019. Uppdatering av brandskyddet pågår och planeras att vara klart augusti 2019.

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, byggprojekt@sollentunakommunfastigheter.se