Vipan – nytt särskilt boende

Planerade och pågående byggprojekt

Bygglovsprocessen pågår inför nybyggnation av ett särskilt boende med 10 lägenheter. Projektet planeras vara klart februari 2020.

Beställare
Socialkontoret

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, byggprojekt@sollentunakommunfastigheter.se