Rösjöskolan ny aktivitetsplan i konstgräs

Planerade och pågående byggprojekt

Den gamla fotbollsplanen i grus, görs om till en all-aktivitetsplan med konstgräs. Inkl. markarbeten och dränering.

Tidplan
Arbetet kommer att påbörjas under november 2020, och beräknas vara klart under januari 2021. 

Beställare
Utbildningskontoret

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, info@skab.se

Entreprenörer
SH Bygg - Markarbete
Unisport - Konstgräsmatta