Tegelhagen

Planerade och pågående byggprojekt

Byggnation av nya Tegelhagens skola och idrottshall pågår och beräknas vara klart till terminsstart vårterminen 2020.

Den nya skolan byggs för 600 elever i två paralleller, årskurs F-9 och 100 förskolebarn. Byggnaden kan omvandlas till en skola för 630 barn i tre paralleller årskurs F-6 med 100 förskolebarn.
Skolan har sedan höstterminen 2017 drivit verksamheten i tillfälliga ersättningslokaler, paviljonger i skolans närhet.

Beställare
Utbildningskontoret

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, byggprojekt@sollentunakommunfastigheter.se

Programhandling
Tegelhagens skola & förskola - Programhandling.pdf